Csodák Csodája Alapítvány


Képviselő: Dr. Szolnoki János

Székhely: 1139 Budapest, Kartács u. 17/B.

Telefonszámok:
1/3408-408
30/231-43-55
30/434-60-78

Adószám: 18136555-1-41

Bankszámlaszám:
Budapest Bank 10101487-02265000-01003005

SWIFT:  BUDAHUHB
IBAN: HU19-
10101487-02265000-01003005


Rövid beszámoló az elmúlt időszakról

2022. évi legutolsó táborunkra visszatekintve köszönettel mondhatjuk, hogy az előző évi 1% SZJA felajánlásnak, és mindazoknak munkájának eredményeként, akik akár egyetlen pillanat erejéig belegondoltak mások sorsába, életébe, ismét eredményes időszakot tudhatunk magunk mögött.

Emlékeztetőül a múlt: 2013.-ban integrációs tábor, Tihany. 2014.-ben Baja, illetve a Gemenci erdő, 2015: Dunakanyar, Dömös, 2016: Vác, 2017 Őrimagyarosd, 2018: Tiszafüred 2019: Gyomaendrőd, majd egy év kényszerszünet után 2021-ben Bodrogkeresztúr, 2022-ben pedig Szántód-Kőrőshegy volt az úticél. Jó érzés most is visszagondolni arra, hogy riportot készített a gyerekekkel a Bajai Televízió, és a Kossuth Rádió is. Az emberek szeretetének, figyelmességének számtalan jelét tapasztaltuk meg valamennyi táborunk során.

2021-ben rekordot döntöttünk. Soha nem voltunk ennyien, mint akkor, több mint 70 vidám boldog ember vándorolt Észak-kelet Magyarország csodálatos tájain. Múzeumok, strandok, városok és falvak képe vésődött a résztvevők szivébe. Ezúttal is mozgássérült, látássérült és értelmi sérült fiatalok gazdagították a csapatot.

Nem maradt el a gyönyörű kézműves munkák készítése, a filmnézés, tábortűz  és a hajnalig tartó titkos beszélgetések varázsa.

Az élet igazából a gyermek, illetve fiatalkorban lehet a legszebb, szülőnek és gyermeknek egyaránt. A sérült gyermeket nevelő szülő kimondhatatlan boldogsága, ha gyermekét boldognak, vidámnak tudhatja. A csodák csodája ismét valóra vált. 

Látogass el Facebook oldalunkra! 

Alapítványunk az utóbbi években igyekezett beilleszkedni abba a folyamatba, melynek lényege, hogy az állami szervek egyre komolyabban segítik és felkarolják a társadalmilag hasznos kezdeményezéseket, és számos pályázat kiírásával támogatják a valódi civil szervezetek értékteremtő munkáját. A pályázatok, melyeken indultunk, részben szakmai, részben működési célúak voltak. Az itt elnyert összegeket gondos és körültekintő felhasználás mellett a kiíró által meghatározott célokra fordítottuk. Hálával és köszönettel tartozunk a lehetőségekért az alábbi szervezeteknek:

FSZK főoldal 

Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft.


Az Alapítvány által pályázati úton megvalósított szakmai programok:

SZÜLŐ2018

"Különleges Család Születik"

Útmutató az eltérő fejlődésű gyermeket nevelő szülők számára

Kiadványunkat elérhetik, megrendelhetik a http://kulonlegescsalad.hu/ weboldalon.

Honlapunkon szülő2018 pdf fájlban megtekinthető, letölthető az ArchívumbólFSZK- Fof2015

 • Megvalósítás kezdete:2015.10.21
 • Megvalósítás vége:2016.06.24.
 • Pályázaton elnyert összeg: 3.000.000.Ft
 • Pályázat címe: Csodák Csodája Alapítvány - "Legyen a fájdalomból öröm -Integrált kulturális, művészeti, szabadidős és sportprogramok valamint családterápiás segítő szolgáltatások sérültek és épek számára
 • Pályázat kódszáma: Fof2015/186
 • A program összefoglalója:
 • A pályázat keretében élményközpontú programsorozatot valósítottunk meg a sérült gyermekek és családjaik életminőségének javítása érdekében ép társaikkal együttesen, több területen:

  -       Erzsébet napi színdarab

  -       Képzőművészeti kiállítás gyengén látó gyermekek műveiből

  -       A sérült is adhat - Kórházlátogatás során a gyermekek az adás élményével gazdagodtak

  -       Hárfa koncert - integrált koncert

  -       Gordonka koncert - integrált koncert

  -       Csodatábor - integrált tábor keretében aktív, élményközpontú programokon vettek részt a gyermekek

   

  Szakemberek és szülők számára az alábbi programok kerültek megrendezésre:

  1. Workshop keretében a szakmai oldal képviselőinek, szülőknek, családtagoknak előadásokat tartottunk a családterápia hasznosságáról, annak életminőséget javító hatásáról.
  2. Családterápiás szolgáltatás keretében előadások kerültek megszervezése
  3. 10 család részére 2 alkalmas Egyéni családterápiás szolgáltatást biztosítottunk.

  A programsorozat minden elemének célja az volt, hogy a sérült gyermekek és családjaik számára is közös élményalapú programokat szervezzünk úgy, hogy speciális élethelyzetükhöz kapcsolódó mindennapi mentális és érzelmi terheiket csökkentő előadásokat, tanácsadást is tartsunk.

   

  családterápiás előadások, workshopok és egyéni családterápiás foglalkozások során számos hasznos ismeret, tapasztalat, tudás került átadásra, mely a mindennapi élethelyzetek kezelését teheti könnyebbé a résztvevők számára. A résztvevők aktív részesei voltak az előadásoknak, sok kérdés hangzott el, melyből kitűnik számunkra, hogy az érintettek részéről igen nagy az igény az olyan előadásokra, ahol közösségben, hasonló helyzetben élőkkel együtt megbeszélhetik és átadhatják tapasztalataikat, felteheti kérdéseiket. Sokszor az elszigetelődés a sérült gyermeket nevelő szülők számára jelenti a napi nehéz feladatok mellett a legnagyobb nehézséget.

   

  koncerteken, integrált színi előadáson és a kórházlátogatás keretében részt vevő épek és sérült gyermekek számára a közös programok és élmények nem csak az érzékenyítés „feladatát” látta el, hanem megerősítette annak elfogadását, hogy a sérült emberek is éppúgy képesek sok mindenre, mint ép társaik, csak „másként”.

   

  közös, integrált kulturális és szabadidős programok nagy élményt jelentettek az épek és a sérültek számára is, hisz olyan eseményeken való részvételt tudtuk biztosítani, melyekre önerőből nem biztos, hogy el tudtak volna jutni.

   

  képzőművészeti kiállítás, mely másfél hónapig volt megtekintethető, mely gyengén látó gyermekek alkotásaiból állt, szintén a rácsodálkozás és megismerés, szemléletváltozás lehetőségét biztosította a sérült gyermekek számára, hisz olyan alkotások készültek, melyek minőségében és színvonalában is sokszor az épek alkotásainak minőségét is meghaladta.


  Eredmények:


  A programsorozatról összességében elmondható, hogy hasznos volt, olyan témák kapcsán sikerült megszólítanunk résztvevő sérült gyermekeket nevelő szülőket mely mindennapi életük során nyújthat számukra segítséget. A szemléletformáló hatását az épek körében mind a kiállítás, színi előadás és a tábor is érvényesítette.

   

  7 alkalmas családterápiás előadás és workshopok témáihoz kapcsolódó kérdőívek eredményeinek összegzése alapján elmondható, hogy a résztvevők igényt tartanak hasonló témájú előadásokra, szívesen részt vennének rajta és igénylik ezt a fajta segítséget. Sokan közülük nyitottak voltak olyan technikákra, melyek segíthetik Őket a mindennapi stressz kezelésében, így nyugodtabban tudnak családjukkal foglalkozni.

   

  Csodatábor

  Különleges - pszichológusunk által megfogalmazott, gyermekekre konkrétan igazolt - megfigyelés, hogy a hétköznapi életben, iskolaidőben magatartászavaros, a devianciára hajlamosabb táborlakók teljesen asszimilálódtak a közösség pozitív kisugárzásához. Mindenkiből a legjobb énjét hozta ki a tábor. Valós, és nevelői beavatkozást igénylő konfliktusok egyáltalán nem fordultak elő a tábor folyamán. Mindenki mindenkinek-" a „sérült is adhat” mottó szerint - segíteni tudott valamiben. Mindenki figyelt mindenkire, mindenki játszott mindenkivel, mindenki komolyan vette a másikat. A kísérők, közöttük mi, az Alapítvány vezetői, a felelős táborvezetők- Max Lucado: Értékes vagy c. motivációs meséjének szellemében - tudatosítottuk magunkban, hogy mindenkinek vannak értékei, és nem az objektív, hanem a személy szerinti relatív teljesítmény alapján kell értékelnünk a ránk bízottakat.

   

  A köztereken, a strandon, a városban való „tömeges” jelenlétünk érzékelhetően nem szánalmat, rossz értelemben vett sajnálatot, hanem minden esetben elismerést, vidámságot és meghatottságot váltott ki a csapatot szemlélő emberek számára, ami hihetetlen ösztönző hatást gyakorolt abba az irányba, hogy a fogyatékosságot nem kell szégyellni, elrejteni, eltitkolni mások elől. Mindez kézzelfoghatóan támasztotta alá azt a gyakorlati megfigyelésünket, hogy a jó szándékú ember egyéni életében örömmel vállal szolidaritást sérült társával, illeszkedik be az életébe akkor, ha a másikban nem ellenfelet, kivételezett helyzetűt, okkal, vagy ok nélkül különféle kedvezményekben részesülő konkurenciát lát. Fiatal, kiforratlan személyiségek esetén az „integráció” ilyen formájú erőltetése céljával ellentétes eredményt hozhat. A teljesítmény-orientált, és - egyébként teljes joggal, és szükségszerűen - versenyszellemre épülő oktatási rendszer keretében az integráció jelenlegi gyakorlata (ép közösségbe helyezett sérült személy) zsákutcának látszik, amely a problémákat, különbségeket nem megoldja és ellensúlyozza, hanem kiélezi és felerősíti. Pályázati programunk csúcsa, tetőpontja, kiteljesedése volt ez a néhány nap,

   

  Csodatáborunk minden résztvevő szerint csodálatosan zárult. A gyermekek számára a legnagyobb élményt a tábor és a koncertek adták.  
Disszeminációs kiadvány megtekinthető ide kattintva

FSZK - Fof2016
 • Megvalósítás kezdete:2015.12.23.
 • Megvalósítás vége:2016.04.24.
 • Pályázaton elnyert összeg: 2.450.000Ft
 • Pályázat címe:Fejlesztő módszerekkel a köznevelés rendszerén belül a fogyatékkal élők integrációjáért, valamint szüleik és az őket oktató pedagógusok mentális egészségének megóvásáért és szakmai ismereteinek bővítéséért
 • Pályázat kódszáma: Fof2016/54

A fenti pályázatunk lezárult

 a DISSZEMINÁCIÓS KIADVÁNY MEGTEKINTHETŐ IDE KATTINTVAAz Alapítvány által pályázati úton megvalósított működési fejlesztések
NEA-TF-16-M -
 • Megvalósítás kezdete:2016.04.01
 • Megvalósítás vége:2017.03.31
 • Pályázaton elnyert összeg: 250.001Ft
 • Pályázat címe:Csodák Csodája Alapítvány 2016. évre szóló működési célú pályázata
 • Pályázat kódszáma:NEA-TF-16-M-0948
 • A program összefoglalója: A működési pályázat keretében különféle irodai kellékanyagokra, például telefax-scanner nyomtatóra, a banki költségekre, honlap és tárhelyfenntartásra, domain megújításra, és más, a napi működést segítő eszközökre pályáztunk. Sikerült vásárolni az alapítványi mikrobuszra új négy-évszakos gumikat, amelyekkel kiválthatóak a drága évi kétszeri kerékcserék, és biztonságos közlekedést jelentenek a szállított gyermekeknek. Ezzel is azt tesszük lehetővé, hogy a felajánlott 1%SZJA kizárólag közvetlenül a gyerekek részére jusson.


Látogass el Facebook oldalunkra! 


Kapcsolódó dokumentumok