Csodák Csodája Alapítvány


Képviselő: Dr. Szolnoki János

Székhely: 1139 Budapest, Kartács u. 17/B.

Telefonszámok:
1/3408-408
30/231-43-55
30/434-60-78

Adószám: 18136555-1-41

Bankszámlaszám:
Budapest Bank 10101487-02265000-01003005

SWIFT:  BUDAHUHB
IBAN: HU19-
10101487-02265000-01003005

A Csodák Csodája Alapítvány kiemelt figyelmet fordít arra, hogy adatkezelése során az Ön érdekében az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info.tv.), illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény és az egyéb hatályos adatkezeléssel kapcsolatos jogszabályoknak megfelelően járjon el.

Honlapunkra látogatókat a kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett gyakorlatáról, a személyes adatok védelme érdekében tett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről ezúton tájékoztatjuk. Alapelveink:

  • Személyes adatokat csak a hatályos törvényeknek megfelelően gyűjtünk, tárolunk és kezelünk.

  • Hírlevelet külön hozzájárulás esetén küldünk.

  • Az érdeklődőknek a róla tárolt adatokról tájékoztatást adunk, ha írásban kéri a személyes adatok törlését, akkor azt a törvényben előírt módon végrehajtjuk. Email címünk: csodakcsodaja@gmail.com

Az adatkezelő megnevezése, elérhetősége
Csodák Csodája Alapítvány
Cím: 1139 Budapest, Kartács u. 17/B.
Telefon/ Fax: 1/3408-408

E-mail: csodakcsodaja@gmail.com

Adószám: 18136555-1-41


 

Az adatkezelés jogalapja, meghatározása


A honlap révén megvalósuló adatkezelésekre az Info.tv. 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján, a felhasználók önkéntes hozzájárulásával kerül sor. A hozzájárulást a felhasználó a honlap használatával, valamint személyes adatai önkéntes megadásával adja meg. A honlapon találhatóak olyan linkek, amelyek más weboldalakra mutatnak. Az ilyen külső honlapok adatkezelésére vonatkozóan az adott honlap adatkezelési nyilatkozatában foglaltak irányadók.

 

Kezelt adatok köre, az adatkezelés célja

A honlap használata során az adatkezelő automatikusan rögzíti a felhasználó IP címét, az általa használt operációs rendszer és böngészőprogram típusát és más információkat. Ezen adatok naplózását a rendszer folyamatosan végzi, de nem kapcsolja össze más adatokkal, a felhasználó személyére ezekből az adatokból nem lehet következtetni. Az így rögzített adatokat kizárólag a honlappal kapcsolatos elemzésre, annak technikai üzemeltetése érdekében és statisztikai információk gyűjtésére használjuk fel.

A honlap nem regisztrált látogatóinak számítógépét a rendszer egy ún. cookie-val azonosítja. Ezzel összefüggésben a látogatók személyes adatainak kezelésére nem kerül sor. Az adatkezelő által naplózott, valamint a cookie által a felhasználói szokásokról gyűjtött információk kezelése kizárólag statisztikai célt szolgál.

Az adatkezelő a különböző rendezvényein történt regisztráció vagy honlapon történt hírlevél feliratkozás során a felhasználók által megadott e-mail címekre csak a felhasználó által igénybe vett szolgáltatásaihoz kapcsolódó e-maileket vagy a felhasználó hozzájárulásával küldött hírleveleket küld.
Nem küldünk kéretlen reklámüzenetet, és felhasználó korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen leiratkozhat a hírlevelek küldéséről. Ebben az esetben személyes adatait töröljük nyilvántartásunkból.

 

Adattovábbítás, adatfeldolgozás, adatbiztonság


A tudomásunkra jutott személyes adatokat harmadik személy számára "törvényben meghatározott eseteken kívül" nem adjuk át harmadik személyeknek, azokat nem tesszük közzé. Személyes adatok továbbítására kizárólag a vonatkozó törvények ilyen rendelkezése szerint, vagy az érintett hozzájárulása esetén kerülhet sor, az ott meghatározott terjedelemben.

 

A felhasználók jogai és jogérvényesítési lehetőségei


Az adatkezelő a felhasználó kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást.

A felhasználó bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését kérni. Az adatkezelő a kérelem beérkezésétől számított 7 munkanapon belül törli az adatokat, ez esetben azok nem lesznek újra helyreállíthatóak. A törlés nem vonatkozik a jogszabály alapján szükséges adatkezelésekre, azokat az adatkezelő a szükséges időtartamig megőrzi.

 

Az adatvédelmi nyilatkozat módosításának lehetősége


Az adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen adatvédelmi nyilatkozatot a felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően a felhasználó a szolgáltatás használatával ráutaló magatartással elfogadja a módosított adatvédelmi nyilatkozatban foglaltakat.

 

Cookie szabályzat

A legtöbb weboldalhoz hasonlóan a mi oldalaink is használnak cookie-kat (sütiket), melyek segítségével weboldalunkon a Google Analytics programhoz történő felhasználói adatok továbbítására használunk.

 

A felhasználó az Info.tv., valamint a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait, illetve panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. Postacím: 1530 Budapest, Postafiók: 5., további információ: www.naih.hu).Kapcsolódó dokumentumok

2011 Mérleg  eredménykimutatás.pdf2011 Mérleg eredménykimutatás.pdf
Alapítvány Alapító OkiratAlapítvány Alapító Okirat
bodonyi képek.pdfbodonyi képek.pdf
Csodák_Csodája_kivonat_19_05_03.pdfCsodák_Csodája_kivonat_19_05_03.pdf
Disszeminációs kiadvány Fof2016_54.pdfDisszeminációs kiadvány Fof2016_54.pdf
együttműködési megállapodás pető.pdfegyüttműködési megállapodás pető.pdf
együttműködési-támogatási megállapodás egyház 2.pdfegyüttműködési-támogatási megállapodás egyház 2.pdf
együttműködési-támogatási megállapodás iskola.pdfegyüttműködési-támogatási megállapodás iskola.pdf
farsang 2011 beszámoló.pdffarsang 2011 beszámoló.pdf
határozat közhasznúságrólhatározat közhasznúságról
Integrált lovastábor a Velo tanyán.docIntegrált lovastábor a Velo tanyán.doc
karácsony 2010 kórház.pdfkarácsony 2010 kórház.pdf
kozhasznusagi jelentes es merleg 2013.pdfkozhasznusagi jelentes es merleg 2013.pdf
Ladi tábor 2010Ladi tábor 2010
RENDELKEZŐ NYILATKOZAT 2011.pdfRENDELKEZŐ NYILATKOZAT 2011.pdf
SNC02266.jpgSNC02266.jpg
SNC02267.jpgSNC02267.jpg
Szülő2018.pdfSzülő2018.pdf
Tábor BODONY 2011.pdfTábor BODONY 2011.pdf
vizitabor sajo.pdfvizitabor sajo.pdf